Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Lees meerContact
Lees meerContact

Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Lees meerContact

Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Lees meerContact

Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Lees meerContact

Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Lees meerContact

Spirofil maintains, renovates &
optimizes dewatering installations,
including sieve belt presses and
dewatering tables.

Een zeefbandpers wordt gedemonteerd voor renovatie

Een mobiele zeefbandpersinstallatie als tijdelijke oplossing tijdens een renovatie

Renovatie en Optimalisatie

Spirofil renoveert ontwateringsinstallaties, waarbij de focus ligt op zeefbandpersen, ontwateringstafels of bandindikkers en kamerfilterpersen. Tijdens een renovatie wordt een machine naar nieuwstaat gebracht en kunnen eventueel upgrades en optimalisaties worden doorgevoerd. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en planning waarbij samen met u wordt gezocht naar een oplossingsgerichte werkwijze die leidt tot een zo korte mogelijke verstoring van uw (continue) ontwateringsproces.

Tijdens een renovatie kan bijvoorbeeld een mobiele ontwateringsinstallatie worden ingezet die het werk tijdelijk overneemt.

De uitvoeringsfase bedraagt enkele dagen tot enkele weken. Renovatie kan on-site uitgevoerd worden,  maar dit kan ook in onze eigen werkplaats, afhankelijk van uw situatie.  Onze eigen expertise wordt aangevuld met ondersteuning van betrouwbare partners waarmee we al jaren samenwerken.

Optimalisatie van uw installatie kan eventueel worden gecombineerd met een renovatie, maar kan ook separaat worden uitgevoerd.

Wat is belangrijk bij renovatie?

Een aantal typische onderdelen kunnen bij renovaties een grote rol spelen. Dit zijn onderdelen welke door jarenlang intensief gebruik een dusdanige slijtage hebben opgelopen dat vervanging of revisie noodzakelijk is. U kunt denken aan rollen of walsen, de frameconstructie van een installatie of de lagerhuizen, de span- en stuurinrichting (toegepast om het filterdoek of filterband in te spannen en uit te lijnen), de pompen en tandwielkasten en natuurlijk de hydrauliek/ pneumatiek en besturing van een installatie. Hieronder kunt u meer lezen over al deze onderdelen. Neem contact met ons op voor een passend advies! Meer informatie over (slib)ontwatering en met welke (mechanische) scheidingsprocessen die mogelijk is, vindt u hier.

Rollen

Het inlopen van walsen bij uw filterbandpers of zeefbandpers heeft vaak grote gevolgen voor de besturing en standtijd van een spiraalband of geweven band. Spirofil renoveert rollen zodat ze weer jaren kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn bijvoorbeeld  astap-reparaties mogelijk.

Frame & Lagerhuizen

Zowel de dragende konstruktiedelen (het frame) als bijvoorbeeld lagerhuizen worden relatief zwaar belast tijdens het ontwateringsproces. Spirofil repareert deze onderdelen en voorziet ze van nieuwe coatings (waarbij het onderdeel wordt gestraald en daarna verzonken en/of gecoat).

Spaninrichting & Stuurinrichting

Zowel de span- als de stuurinrichting van de band is aan slijtage onderheving. Deze inrichtingen zijn veelal pneumatisch, hyraulisch of mechanisch uitgevoerd. Spirofil stelt deze systemen opnieuw af en plaatst nieuwe componenten indien nodig.

Pompen & Tandwielkasten

Tijdens een renovatie worden tandwielkasten, pompen en bijbehorende elektromotoren ook nagekeken en waar nodig vernieuwd of gereviseerd. Indien nodig kunnen ook de assen met behulp van laser-apparatuur worden uitgelijnd.

PLC Techniek

Tijdens een renovatie wordt de pneumatiek &  hydrauliek en PLC techniek van een installatie gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. Deze techniek wordt gebruikt voor de aandrijving van mechanische onderdelen of de besturing van installaties.

Optimalisatie van uw installatie

Als uw ontwateringinstallatie niet optimaal functioneert kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie tot gevolg hebben. Wij analyseren uw afvalwateringbehandelingsproces en zoeken uit waar verbeteringen mogelijk zijn.  Optimalisatie leidt tot het beter in de hand houden van kosten voor slibontwatering en slibverwerking. Hieronder vindt u enkele concrete voorbeelden van aanpassingen aan uw installatie die direct kunnen resulteren in rendementsverbetering.

Spirospuit®

Reiniging van de filterband is bij een zeefbandpers of ontwateringstafel essentieel. Als een spiraalband of geweven band normaal gebruikt wordt, is de vervuiling minimaal en wordt het door middel van het aanwezige systeem op een installatie goed schoon gehouden. Als er een verandering van de slibsamenstelling optreedt en het vuil zich in de poriën van de band ophoopt, wordt dit niet meer door dit conventionele systeem gereinigd (dit kan zich ook voordoen onder invloed van vlokmiddelen zoals aluminium / ijzerchloride) . Een band wordt dan vaak gewisseld omdat deze teveel vervuild is en niet meer reinigbaar is. Spirofil heeft een innovatieve oplossing ontwikkeld die geen aanpassingen vraagt aan de bestaande machine: de Spirospuit®. De Spirospuit® wordt voor de klant op maat geëngineerd, geassembleerd & geïnstalleerd.

Dit systeem verhoogt het rendement van de installatie, de levensduur van het filterdoek (band). Het is een aanvulling op het conventionele systeem.

Automatische borstelreiniging sproeibuis

Voor de reiniging van de zeefband in een ontwateringstafel of zeefbandpers wordt een sproeibuis toegepast die is voorzien van sproeiplaatjes of sproeiers. Conventionele reiniging van de sproeibuis of sproeilans, vrijwel altijd met borstels, vindt in de meeste gevallen handmatig plaats (ingegeven door de vervuilingsgraad van het proceswater). Spirofil heeft een aanvullende voorziening ontwikkeld die de sproeibuis automatisch reinigt in radiale en axiale richting. Het systeem kan worden aangestuurd door de PLC waardoor zowel reinigingsfrequentie als reinigingstijd vrij instelbaar zijn. Deze vol-continue voorziening garandeert een optimale werking van de installatie. Ook is er geen operator nodig die aan de hand van procesparameters met de hand de sproeibuis reinigt.

Deze voorziening is in een aantal standaard varianten beschikbaar en wordt voor de klant geassembleerd & geïnstalleerd. Het is een aanvulling op de conventionele reiniging en bespaart mankracht ter plaatse van de installatie.

Hogedruk reiniging filterband

Ingebouwde reinigingssystemen (bandspoeling) van zeefbandpersen of ontwateringstafels kunnen meestal worden verbeterd waardoor de reiniging van het filterdoek (spiraalband of geweven band) grondiger plaatsvindt en het rendement van de ontwateringsinstallatie hierdoor substantieel omhoog gaat. Het toepassen van ons unieke bandspoelsysteem combineert een hogere spoelwaterdruk met speciale spoelkoppen (swivels). Dit resulteert in een betere en meer grondige reiniging bij een veel lager verbruik van spoelwater en energie. De reductie van spoelwater is o.a. voor de agrarische sector een zeer groot voordeel, daar elke m³ vervuild water geproduceerd op een erf, wordt beschouwd als mest en speciaal verwerkt moet worden met daarbij behorende kosten.

Dit reinigingsysteem wordt voor de klant op maat geëngineerd, geassembleerd & geïnstalleerd. Het vermindert de hoeveelheid spoelwater en kan de conventionele sproeibuis of sproeilans vervangen.

Dynamische menger

De dynamische menger (type DPM) is speciaal ontwikkeld voor de optimale menging tussen polymeer en slibk. Deze menger combineert uitstekende prestaties  met een relatief lage investering. De menger geeft een reductie van verbruik van verdunningswater dat kan oplopen tot 90%. De besparing op de polyelektrolyt dosering kan oplopen tot 25%!  De menger is voorzien van driehoekig gevormde mengelementen op de mixeras.  Deze optimale geometrie verzorgt de perfecte menging en voorkomt verstoppingen. Door gebruik van een injectiering waarbij de polymeer geïnjecteerd wordt op de 4 tangenten wordt de polymeer zeer gelijkmatig verdeeld in de slibstroom gebracht. De frequentiegeregelde menger mengt daarna de polymeer in de slib stroom (ook mest!).

Dit systeem resulteert in een lager polymeerverbruik en is universeel inzetbaar bij het indikken van slibstromen met behulp van zeefbandpersen, kamerfilterpersen maar ook andere machines zoals centrifuges.

Klantverhalen

Ballast Nedam Milieu Techniekhttp://www.bnmt.nl ,

mr John Verkaart, manager soil cleaning: “we experienced Spirofil being a company with fast service, 24 hours a day,  they are already 20 years our supplier. We always have pleasant contact with the staff!”

Ballast Nedam Milieu Techniekhttp://www.bnmt.nl ,

mr John Verkaart, manager soil cleaning: “we experienced Spirofil being a company with fast service, 24 hours a day,  they are already 20 years our supplier. We always have pleasant contact with the staff!”

Ballast Nedam Milieu Techniekhttp://www.bnmt.nl ,

mr John Verkaart, manager soil cleaning: “we experienced Spirofil being a company with fast service, 24 hours a day,  they are already 20 years our supplier. We always have pleasant contact with the staff!”

Ballast Nedam Milieu Techniekhttp://www.bnmt.nl ,

mr John Verkaart, manager soil cleaning: “we experienced Spirofil being a company with fast service, 24 hours a day,  they are already 20 years our supplier. We always have pleasant contact with the staff!”

Spirofil: specialist in ontwateren!

© COPYRIGHT - SPIROFIL